Tarieven en vergoedingen

Ik hanteer vaste tarieven voor de sessies bokstherapie en weerbaarheidstraining. Verschillende zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor bokstherapie deels of geheel, vaak vanuit een aanvullende verzekering. Daarbij zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Veel verzekeraars vergoeden de kosten wanneer de betreffende therapeut lid is van een beroepsvereniging. Dit is om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Ik ben als erkend alternatief therapeut level 3 aangesloten bij Beroepsvereniging CAT.
 • Bokstherapie en weerbaarheidstraining vallen onder lichaamsgerichte psychotherapie (prestatiecode 24513). Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam en het brein (met gevoelens en gedachten) met elkaar samenhangen. Door daarmee aan de slag te gaan kun je het algeheel welbevinden van de mens verbeteren.

Wil je weten of jouw verzekeraar de kosten van bokstherapie of weerbaarheidstraining vergoedt? Kijk dan op de website van Cat Complementair. Kijk dan bij CAT-therapeut Level 3, prestatiecode 24513.

Wanneer je contact zoekt met je verzekeraar

Ga je bellen met je verzekeraar in het kader van bokstherapie? Noem dan de prestatiecode voor lichaamsgerichte psychotherapie, 24513 en mijn AGB Code: 90066325.

Zorgverzekeraars

Voor 2023 erkennen de zorgverzekeraars hieronder psychosociaal therapeuten, level 3 van de beroepsvereniging CAT, waar ik onder val:

 • Anderzorg
 • Avéro Achmea
 • CZ
 • CZdirect
 • de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem
 • FBTO
 • Nationale Nederlanden Zorg
 • Menzis
 • Menzis Zorgaanbod (MEZ)
 • OHRA
 • ONVZ
 • OZF
 • PNO zorg
 • PMA
 • VvAa
 • Zilveren Kruis

Tarieven

Bokstherapie 60 minuten
Vanaf € 97,50 per keer

Weerbaarheidstraining 60 minuten
Vanaf € 97,50 per keer

Betaling achteraf per maand via factuur met iDeal link

Privacybeleid

Hier kunt u lezen hoe ik om ga met privacy gevoelige informatie.
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie klikt u hier.

De CAT-behandelovereenkomst, deze gebruik ik wanneer je voor het eerst in mijn praktijk komt.

Prestatiecode

Orthomoleculaire geneeskunde 24000

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

CAT-therapeut Level 3:

“Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/