Vergoeding en info

Er zijn diverse zorgverzekeraars, die de kosten, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoeden indien de betreffende therapeut lid is van een beroepsvereniging. Ik ben als erkend alternatief therapeut level 3 aangesloten bij stichting CAT.

In mijn praktijk maak ik gebruik van lichaamsgerichte psychotherapie (prestatiecode 24513) Dit is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben, dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Of je in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar kunt je hier vinden: https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/ Kijk dan bij CAT-therapeut Level 3, prestatiecode 24513

Zorgverzekeraars

Voor 2023 erkennen de zorgverzekeraars hieronder psychosociaal therapeuten, level 3 van de beroepsvereniging CAT, waar ik onder val:

 • Anderzorg
 • Avéro Achmea
 • CZ
 • CZdirect
 • de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem
 • FBTO
 • Nationale Nederlanden Zorg
 • Menzis
 • Menzis Zorgaanbod (MEZ)
 • OHRA
 • ONVZ
 • OZF
 • PNO zorg
 • PMA
 • VvAa
 • Zilveren Kruis

Tarieven

2x per week trainen 60 minuten 

€ 60,- per keer

1x per week trainen 60 minuten 

€ 65,- per keer

Bokstherapie 60 minuten

€ 85,- per keer*

Weerbaarheidstraining 60 minuten

€ 85,- per keer*

betaling achteraf per maand via factuur met ideal link

 
*vanaf 1 augustus wordt dit €90,- per keer

Fitness en de werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling heeft de Belastingdienst sporten versoepeld. Niet langer bestaat er de noodzaak eerst een contract met een fitnesscentrum aan te gaan. Tegenwoordig kan een werknemer een eigen fitnesscentrum uitzoeken en de kosten bij de werkgever indienen. Deze verrekent ze als vanouds met het brutoloon, waardoor zowel werknemer als werkgever besparen.

Wanneer de werkgever er zorg voor draagt dat de kosten niet buiten de forfaitaire ruimte komen, zal er geen eindheffing plaats vinden. Tevens is er niet langer de noodzaak uitgaven minutieus op te splitsen per werknemer. De Belastingdienst heeft met de komst van de werkkostenregeling de administratie voor het doen van vergoedingen en verstrekkingen als werkgever flink versimpeld.

Privacybeleid

Hier kunt u lezen hoe ik om ga met privacy gevoelige informatie.
Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.
Voor meer informatie klikt u hier.

De CAT-behandelovereenkomst, deze gebruik ik wanneer je voor het eerst in mijn praktijk komt.

Prestatiecode

Orthomoleculaire geneeskunde 24000

Orthomoleculaire geneeskunde is een alternatieve behandelwijze die het tekort aan voedingsstoffen en supplementen in het lichaam aanzuivert. Orthos is het Griekse woord voor juist, en moleculair slaat op moleculen, het kleinst mogelijke zuiver deeltje van een stof.

Lichaamsgerichte psychotherapie 24513

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

CAT-therapeut Level 3:

“Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/