Gegevens samenwerkingsformulier invullen

"*" geeft vereiste velden aan

Samenwerkingscontract

Dit contract is geldig omtrent de samenwerking tussen
en Robin Hendriks.

Artikel 1- aanvang van de samenwerking

De aanvang van het contract is:
DD dash MM dash JJJJ

Artikel 2 - Uw verplichtingen jegens Robin Hendriks

De afspraken die gemaakt worden diene te worden nagekomen. Ik reserveer namelijk de tic voor u. Indien een u afspraak niet na kunt komen , dient u dit uiterlijk 48 uur van te voren te melden. Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, vervalt uw recht om de afspraak in te halen . Deze factuureer ik wel.
Artikel 2 - Uw verplichtingen jegens Robin Hendriks*

Artikel 3 - Mijn verplichting jegens u

Ik draag zorg dat de afspraken worden nagekomen. Mocht ik niet in staat zijn om de afspraak om welke rede dan ook niet na te komen, zal dit tijdig doch zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt. U kunt dan een nieuwe afspraak maken.
Artikel 3 - Mijn verplichting jegens u*

Artikel 4 - Verstrekken medische informatie

U bent verplicht om voorafgaand aan de samenwerking alle medische informatie te verstrekken die u nodig acht dan wel die de therapie zouden kunnen belemmeren. Ik ben niet verplicht om een samenwerking aan te gaan indien ik van mening ben dat uw medische situatie dit niet toe laat.
Artikel 4 - Verstrekken medische informatie*

Artikel 5 - schade

Ik vergoed geen schade aan uw eigendommen die tijdens de afspraken worden meegenomen en door welke rede dan ook kwijt of kapot zijn gegaan. Schade die ontstaan door u aan mijn eigendommen zijn voor uw rekening en risico.
Artikel 5 - schade*

Artikel 6 - Verantwoordelijkheid

A. Sporten brengt risico’s met zich mee. Indien u gebruik maakt van de faciliteiten dient gezamenlijk met mij Robin Hendriks gekeken te worden naar uw capaciteiten en hierbij zal ik u adviseren. Vooralsnog bent u verantwoordelijk om uw eigen capaciteit te bepalen. B. Bij eventuele (of bedenkingen bij) lichamelijke aandoeningen dient u deskundig advies in te winnen bij een arts of specialist om een juiste en verstandige manier van sporten vast te laten stellen. C. Ik ben niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade die voortvloeit uit een ongeval of letsel die u oploopt tijdens een sessie.
Artikel 6 - Verantwoordelijkheid*

Artikel 7 - Factuur

Ik stuur aan het eind van iedere kalender maand een factuur per mail en deze dient binnen 14 dagen betaald te worden. Dit geldt ook indien de afspraak door u niet is nagekomen zoals vermeld is artikel 2 van deze algemeen voorwaarde. Indien u een ander factuur adres heeft, dient u dat direct bij het aangaan van de samenwerking kenbaar te worden gemaakt via het intake formulier. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van de factuur.
Artikel 7 - Factuur*

Artikel 8 - Tussentijds stopzetting

Indien u door een medische rede niet in staat bent het contract na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan mij en te onderbouwen aan de hand van een medische verklaring.
Artikel 8 - Tussentijds stopzetting*

Artikel 9 - Stopzetting

Beide partijen hebben een opzegtermijn van een maand. Ik kan ten aller tijden het contract naar redelijkheid verbreken. Dit betekent dat indien ik merk dat de samenwerking niet meer gaat ik Robin Hendriks het direct schriftelijk aan u zal melden.
Artikel 9 - Stopzetting*

Artikel 10 - Duur

Dit contract is geldig voor de duur van de samenwerking. Door het ondertekenen van dit contract gaat u akkoord met de bovenstaande artikelen en bijgevoegd intake formulier.
Artikel 10 - Duur*